தொடர்பு முகவரி:

கட்டுரைகள் அனுப்ப: editor@sudesi.com
விளம்பரங்கள் விவரங்கள்: advt@sudesi.com

சுதேசி இன்போமீடியா பிரைவேட் லிமிடட்
சென்னை – 600020

தொலைபேசி: 044-64991944
மொபைல்: 9500127706

CONTACT ADDRESS:

To send your articles: editor@sudesi.com
For advertisement: advt@sudesi.com

Sudesi Infomedia Private Limited
Chennai – 600020

Phone: 044-64991944
Mobile: 9500127706