பிராமணர்களுக்காக நடத்தப்படும் இலவச தொழில் முனைவோர் வழிகாட்டு திட்டம்!
உலக பிராமணர்கள் நல்வாழ்வு சங்கம் சார்பில் நவம்பர் 19 அன்று சென்னை சேத்துபட்டு சங்கராலயத் தில் நடத்தப்பட்டது. ஸ்ரீ சங்கராலயத்தின் வேதபாட சாலை மாணவர்களின் வேத...
டிஜிட்டல் இந்தியா  திட்டத்தின் மூலம் உண்மையில் மோடி என்ன  செய்ய விரும்புகிறார்?
இந்த திட்டத்தின் அரசு, தனியார் நேரடி மறைமுக முதலீடு தோராயமாக 224.6லட்சம் கோடி. மிக பெரிய அளவில் விரிவாக மோடி முன்வைக்கும் திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று....

Srivathsam advt

nalli-ad

simshome

ramaraj-ad-1