சுதேசி இரு பெரும் விழாக்கள் விருதுகள்  2017
சுதேசி என்பது ஒரு இதழ் மட்டுமல்ல… ஒரு இயக்கமும் கூட என்ற முழக்கத்தோடு வரும் நமது பத்திரிகை இன்று தனது 8வது வருடத்தில் காலெடுத்து வைத்துள்ளது....
நவோதயா பள்ளிகள்  தமிழ்நாட்டில் திறக்கப்படும்!  உயர்நீதி மன்றம்…
உண்மையில் நவோதயா பள்ளிகள் என்றால் என்ன? நமது தேசிய கல்வி கொள்கை 1986ம் ஆண்டின்படி அனைத்து தரப்பு மாணவர்களும் தரமான கல்வி அறிவு பெற வேண்டும்...

Srivathsam advt

nalli-ad

simshome

ramaraj-ad-1