சுதேசி இரு பெரும் விழாக்கள் விருதுகள்  2017
சுதேசி என்பது ஒரு இதழ் மட்டுமல்ல… ஒரு இயக்கமும் கூட என்ற முழக்கத்தோடு வரும் நமது பத்திரிகை இன்று தனது 8வது வருடத்தில் காலெடுத்து வைத்துள்ளது....
ஹலோ ஒரு  நிமிடம்… Nov ., 2017
தர்ம யுத்தம் இன்று இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரதமர் மோடியின் நடவடிக்கைகளுக்கு பொது ஜனத்திடம் வரவேற்பு இருந்தும், சில தேச விரோத பிரிவினைவாதிகளும், ஊழல் பெருச்சாளிகளும்...

Srivathsam advt

nalli-ad

simshome

ramaraj-ad-1